Is jouw groep los zand of op een stevige fundering gebouwd?

Hoe vaak hoor jij wel niet dat iemand een lastige groep heeft? En hoe vaak heeft iemand echt een lastige groep?

Misschien zie je het liever niet zo, maar hoe het pedagogisch klimaat is, heb jij toch echt voor 99% bepaald. Ja, dus ook, wanneer jij denkt en zegt dat je een moeilijke groep hebt. Heel soms ligt het aan de groepssamenstelling, maar meestal ligt het voor een groot deel aan degene die voor de groep staat. Want diegene heeft stiekem ook heel veel invloed op de groepssamenstelling.

Want wie mag waar zitten? Wie werkt met wie samen? Wie doet wat?

Ik weet dat het misschien niet fijn is om te horen, maar het is toch vaak echt zo. Dus dit accepteren, het baalgevoel vervolgens loslaten en er vol voor gaan! Want, je kunt er dus een negatief pedagogisch klimaat van maken, maar het vervolgens ook weer ombouwen tot positief pedagogisch klimaat. Jij bent aan zet! Tijdens dit ontwikkelprogramma ga je jouw fundering onder de loep nemen, de zwakke plekken vervangen of verbouwen, zodat er een stevige basis voor een groep ontstaat. Een groep waarin niet alleen de kids, maar ook jij jezelf kan zijn.

 Je gaat lekker actief aan de slag met:

  • De inrichting van het lokaal, zodat jij en de kids zich er prettig bij voelen en er fijn in kunnen werken.
  • Afspraken en regels. Deze (opnieuw) kritisch bekijken en passend maken, zodat het voor jou en de kids realistisch, realiseerbaar en concreet is.
  • Klassenmanagement, waarbij ook jij weer centraal staat.

Vanaf 15 december te bestellen!